Hvorfor træne Aikido?

Der er mange gode grunde til at træne aikido og ofte har vi også forskellige grunde til at fordybe os i aikidoen. I det følgende finder du nogle af de gode grunde, der er til at træne aikido.

Mental træning

En stor del af charmen ved aikido ligger i dens enorme potentiale for mental udvikling. Alle de principper vi træner efter, kan nemt overføres til almindelig konflikthåndtering og problemløsning.

/img/jo-ukemi.png

​Bag aikidoen ligger en smuk og etisk forsvarlig filosofi om ikke-voldelig adfærd, som vi gennem den fysiske træning, gør til vores hverdag. Aikido påvirker derfor hele vores liv, og lærer os kort sagt, hvordan vi skal opføre os som gode og ansvarlige mennesker.


Harmoni og Balance

Aikido bygger på principper om harmoni og balance.

/img/knife-kote-gaeshi.png

Træner man sin krop op til at bevæge sig på en harmonisk måde, så man hele tiden er i balance, afspejler dette sig i sindet, som også bliver mere harmonisk. Man kan derfor anskue aikido som en slags bevægelig meditation.

Effektivt selvforsvar starter med et roligt sind, som ikke tillader følelser som angst, nervøsitet eller hidsighed at overtage kontrollen. Således udvikler vi et harmonisk sind, som kan kontrollere og bearbejde vores følelser på en hensigtsmæssig måde.

Koordination og Timing

/img/throw-knife.png
For at den selvforsvarsmæssige side af aikido skal fungere, er man nødt til at koordinere sine bevægelser, så de tilpasses angrebets hastighed og styrke.

Vi blander vores energi og bevægelse med partnerens, således at vores kroppe bevæger sig i harmoni. Det skaber et opmærksomt sind, som er i stand til at se og reagere klart på en aktuel situation, ikke kun i forbindelse med selvforsvar, men i vores liv generelt.


Afstressende

Eftersom vi arbejder meget i retning af harmoni, opleves aikido som afstressende, fordi man sætter tempoet ned og fordyber sig i træningen

Aikido er det modsatte er stress og virker derfor beroligende. Kroppen fyldes med positiv energi, så man føler sig veloplagt og i godt humør efter træningen.

Samarbejde og Respekt

/img/tachi-dori.png
Aikido er en teknisk krævende kampkunst, som kræver et højt niveau af samarbejde i indlæringssituationen.

Vi kæmper således ikke mod hinanden, men hjælper hinanden til at forstå hvordan teknikkerne virker, så vi kan udvikle os hurtigst muligt, og uden at glemme at aikido er teknik og ikke styrke. Hermed udvikler vi respekt for hinanden og hinandens forskellige evner, uden at hævde os selv på hinandens bekostning


Koncentration og Fokus

For at den daglige træning skal give maksimalt udbytte, træner vi meget koncentreret, hvilket også sikrer os mod skader. Aikido lærer os at forlænge vores koncentration og holde vores fokus på det, vi arbejder med.

Fysisk Træning

/img/jo-ukemi.png
Aikido er ikke en fysisk krævende kampkunst. Derfor kan aikido uden problemer dyrkes af stort set alle.

I starten træner man meget roligt, for at lære de nøjagtige bevælgelser så præcist og behersket som muligt. Når man så bliver dygtigere, sættes tempoet og energien op, så man træner mere realistiske situationer, men altid i forhold til det niveau, man befinder sig på. Der er således ingen, der kastes ud i ubehagelige og meget krævende situationer, uden at være parate til det.

Eftersom aikido ikke bygger på fysisk styrke, er det også det ideelle valg for kvinder, som ved hjælp af rigtig teknik, lærer at forsvare sig mod ofte større og stærkere modstandere.

Selvforsvar

/img/kokyo-nage-ukemi.png
Aikido er et effektivt selvforsvarssystem, som er kendetegnet ved sin ikke-voldelige natur.

Vi træner os op til at reagere på den mindst skadelige måde, så man i sit selvforsvar ikke kommer til at reagere uhensigtsmæssigt, og måske eskalere konflikten. Vores mål er derimod at løse en konflikt så effektivt og behersket som muligt. Derfor foregår den daglige træning under kontrollerede og behagelige forhold, så man får tid og ro til at udvikle disse reaktioner.